BERBAGI ILMU YO

Posts tagged ‘Motor bensin’

RUANG BAKAR MOTOR BENSIN

Ruang bakar motor bensin

 

1.      Ruang bakar bentuk baji/ pasak

 

 

 

2.      Ruang bakar bentuk bak

 

 

3.      Ruang bakar bentuk atap